© Designed by MJ, Sevenheaven production
počítadlo.abz.cz
V tomto okně Vás budeme informovat o všech aktuálních novinkách, upozornění a dalších důležitých informací související s chodem naší školky. Prosíme rodiče, aby sledovali také info nástěnky v budově školky.
Plánované akce a projekty pro školní rok 2019 - 2020
Fotografie z akcí pořádaných školkou jsou uveřejňovány na http://ms-husnikova2075.rajce.idnes.cz/
Uživatelské jméno: okurka , heslo: ve školce na nástěnce a jejich aktualizace probíhá 1x za 2 - 3 týdny.
Seznam alergenů v potravinách.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání / Č.j. 17/2020
Kompletní informace v přoloženém dokumentu: ZDE.

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit, že
od 1. 7. 2020 se zvyšuje cena stravného!!
děti do 6 let: 43,- Kč (doposud 38,-Kč) – měsíčně 905,-Kč (doposud 795,-Kč)
děti ve věku 7 let: 46,-Kč (doposud 39,-Kč) – měsíčně 966,-Kč (doposud 819,-Kč)
Důvodem je stále rostoucí cena potravin a provozních nákladů.
Zohledněte prosím tuto novou skutečnost na svých trvalých příkazech ˘
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách

Vážení rodiče,
na základě upřesněných zásad a hygienických doporučení pro obnovu provozu v mateřských školách budou naše mateřské školy otevřeny od 25.05.2020
Pro tento školní rok bude provoz i v měsíci červenci
Své rozhodnutí zda umístíte své dítě do MŠ zasílejte nejpozději
do 15. 5. na email: reditelka@mshusnikova2075.cz
Zjišťujeme tyto měsíce: Květen, červen a červenec

Platby za školkovné:
květen – poměrná část – 125 Kč
červen a červenec – standardní (500 Kč)
Pokud zákonní zástupci dítě k docházce nepřihlásí, nebude v období do 1. 9. 2020 vyžadována žádná platba.

Provozní doba školky v těchto měsících je:
7:00 – 17:00 hodin
Rodiče berou na vědomí, že při pobytu dítěte v MŠ i přes dodržování zpřísněných hygienických postupů nelze zcela zabránit bližšímu kontaktu mezi dětmi a z toho plynoucích rizik.
Prosíme, zvažte velmi zodpovědně docházku Vašeho dítěte do mateřské školy.
Přejeme všem pevné zdraví

Vzhledem k tomu, že je situace pro nás všechny nová, žádáme Vás o prostudování a zvážení níže uvedených podmínek vyhlášených MŠMT.

Před otevřením mateřských škol je nutné Vás informovat o nově nastavených podmínkách
Aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí intervalově střídat u činností.
Vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velice obtížné udržet oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
v současné neobvyklé situaci bude i zápis dětí do mateřské školy organizován jiným způsobem, než jsme byli zvyklí v minulých letech. Kompletní informace naleznete v následujích souborech:

DOKUMENT 1 - Instrukce a doporučený postup
DOKUMENT 2 - Formuář - Žádost o přijetí
DOKUMENT 3 - Formulář - Čestné prohlášení o očkování
DOKUMETN 4 - Kritéria pro přijímání dětí v mateřské škole 2020

V případě potřeby zde naleznete žádosti o ošetřovné při péči o dítě najdete:
žádost 1
žádost 2

POZOR ZMĚNA NÁZVU MATEŘSKÉ ŠKOLY NA PALOUČEK
Naše nová adresa je:
Mateřská škola Palouček
příspěvková organizace
Husníkova 2075
Praha 13

Oznámení o nakládání s přeplatky z doby přerušení provozu MŠ
Poměrná částka výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen byla stanovena na 250,-Kč, přeplatek ve výši 250,- Kč bude vrácen na účet zákonného zástupce při vyúčtování v červnu 2020.
Zálohová platba na měsíc duben bude vyúčtována obdobně. V případě, že MŠ nebude otevřena po celý duben, bude vrácena celá částka.
Stravné v měsíci dubnu neplaťte!

Kroužky
Vámi a vašimi dětmi vybrané kroužky, múžete začít
platit u jednotlivých učitelek, které daný kroužek povedou.
Děkujeme

Aktuální kroužky pro děti konané v MŠ:
Po - Cvičení na Paloučku
Út – Hbitý jazýček šaška Vaška
St – Plavání
Čt – Angličtina (rozděleno na dvě skupiny)
Pá – Veselé notičky z lesního paloučku
Kompletní informace zde.

Školní rok 2019 - 2020
Milí děti a rodiče,
vítáme Vás všechny do nového školního roku 2019 - 2020 v naší školce.
Hned na začátek jsme si pro Vás připravili seznam těch nejdůelžitějších věcí, které byste měli vědět.
Věříme, že se nám společně bude pracovat a hrát v tomto školním roce stejně dobře jako v tom předchozím.

Věnujte, prosím pozornost následujícím dokumentům:

1) Co budou děti potřebovat ve školce
2) Očekávané dovednosti před vstupem do MŠ
3) Adaptace dítěte ve školce

V případě dotazů a připomínek kontaktujte pedagogický dozor školky.