počítadlo.abz.cz
Složení  pracovníků  Mateřské  školy

Ředitelka MŠ
Romana Brychtová

Učitelky:

Třída Motýlci
Romana Brychtová – ředitelka mateřské školy
Radana Anna Morkovinová
Milan Štajer – asistent pedagoga

Třída Berušky
Kateřina Beranová
Helena Štajerová
Alena Jůzová – asistentka učitele

Třída Myšky
Nikol Horáková
Denisa Morkovinová
Soňa  -  chůva

Hospodářka MŠ
Soňa Drahovzalová

Hlavní kuchařka
Jana Doubková

Pomocná kuchařka
Karolína Malíková

Školnice
Jaroslava Opletalová

Úklid
Irena Střihavková
© Designed by MJ, Sevenheaven production