počítadlo.abz.cz
Složení  pracovníků  Mateřské  školy

Ředitelka MŠ
Romana Brychtová

Učitelky:

Třída Berušky:
Helena Štajerová - vedoucí učitelka
Kateřina Beranová

Asistentka pedagoga ve třídě Berušek:
Alena Jůzová

Třída Motýlci:
Romana Brychtová  - ředitelka MŠ
Anna Babíčková
Marie Havlinová (toho řasu na mateřské dovolené)

Třída Myšky:
Marta Vargová
Blanka Rybářová                                                          

Chůva Sonička

Hospodářka školní jídelny:
Soňa Drahovzalová                                                                                        

Hlavní kuchařka:
Jana Doubková

Pomocná kuchařka:
Irena Pecherová

Školnice:
Jaroslava Opletalová

Úklid:
Nefertiti Havlinová Kozderková
© Designed by MJ, Sevenheaven production