Vytvoření ZDRAVÉ ŠKOLY JE pro nás to nejdůležitější.
Co to znamená?
Hlavní motto: "Dětství je třeba chápat jako nedílnou součást života, nikoli jako pouhou přípravu na něj…"
Sekundární motto: "Vedeme a vychováváme děti ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu a zdravým mezilidským vztahům, chráníme a posilujeme jejich zdraví a lidský charakter i inteligenci."

Spolupráci s rodiči bereme jako nedílnou součást kompletní pedagogické práce s dítětem, proto velkou pozornost klademe i na vzájemnou komunikaci mezi učitelem a rodičem, v případě oboustranných návrhů, připomínek a zlepšení.
Vážení rodiče a milé děti,
na těchto stránkách budete v průběhu celého školního roku informováni o novinkách, změnách, důležitých informacích a akcích pořádaných naší mateřskou školou.
počítadlo.abz.cz
VÍCE INFORMACÍ ZDE

NOVINKY
JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Základní informace a pokyny pro rodiče

POZOR ZMĚNA NÁZVU MATEŘSKÉ ŠKOLY NA PALOUČEK
Naše nová adresa je:
Mateřská škola Palouček
příspěvková organizace
Husníkova 2075
Praha 13